Vanal inämisel on pea nagu puujumalal otsas

Vanal inämisel on pea nagu puujumalal otsas