Kaitseväe juhataja kohtus lahingutest osa võtva pojaga

Kaitseväe juhataja kohtus lahingutest osa võtva pojaga