Julgeolekuteenistused on Londoni olümpiaks hästi valmistunud

Julgeolekuteenistused on Londoni olümpiaks hästi valmistunud