Karu teeb midagi mõeldamatut ja päästab varese uppumissurmast.