Avansi avaldus

Töötaja võib tööandjalt avanssi taotleda, kuid tööandjal puudub avanssi andmise kohustus, kui see ei ole sätestatud töölepingus. Avansi saamiseks tuleb tööandjale esitada avansi avaldus blankett. Kui tööandja ei ole nõus avanssi maksma, võib avanssi taotleda internetist.

Avanss on keskkond, mis aitab inimestel oma palgaga järgmise palgani välja läbi saada. Läbi Avanss.ee saavad kliendid kuni oma palgapäevani 100€ kaupa avanssi taotleda.
Avansil puudub intress, on kindel ühekordne tasu, lisaks saab avansi kätte arvuti tagant lahkumata. Avanss.ee on Eestis ainulaadne teenus ja seda on seni saatnud suur populaarsus.

Esita taotlus

Avanss makstakse ülekandega sinu isiklikule arveldusarvele. Tagasimaksed toimuvad samuti ülekandega läbi sobiva pangalingi avanss.ee keskkonnas. Avanssi saamise eelduseks on töötamine töölepingu alusel, vanus vähemalt 20 eluaastat ja isik peab olema Euroopa Liidu või Šveitsi kodanik/alaline elanik, kelle elukoht on registreeritud Eesti Vabariigi rahvastikuregistris. Avanssi saab kuni 50% netopalgast.