VTB: Nizhny Novgorod vs. Kalev/Cramo 99:49

VTB: Nizhny Novgorod vs. Kalev/Cramo 99:49