VTB: Nizhny Novgorod vs. Kalev/Cramo 82:71

VTB: Nizhny Novgorod vs. Kalev/Cramo 82:71