TÄHELEPANU TEST! Selgita välja, kui tähelepanelik sa oled. Kas saad läbi?