Sisseastumiskatse Hiina põhikooli esimesse klassi.

Probleem, mille lahendamine võtab algkooliõpilasel sekundi, keskkooliõpilasel mitu minutit, tudengil pool tundi ja rohkem ning doktoril terve eluaja.

Millise numbriga kohale on auto pargitud?
sisseastumiskatse