Raju 9: Murutalu (Eesti) vs Kozminski (Poola)

Raju 9: Murutalu (Eesti) vs Kozminski (Poola)