Miks õppida soojusenergeetikat?

Miks õppida soojusenergeetikat?