Mida paganama päralt?

Nii palju näha. . . Ja siis!

Nii palju näha... ja siis!