Kaitseväel on silmad taevas

Kaitseväel on silmad taevas