Estbarc-Pole naist ma ei nuta.

Estbarc-Pole naist ma ei nuta.