Eesti Kaitseväe 96. aastapäeva vastuvõtt

Kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras andis 9. novembril koos Riigikaitse Edendamise Sihtasutusega kaitseväe 96. aastapäeva kontserdil Estonia kontserd…