EASi Teemaõhtu. Lean Startup arendusmetoodika kasutamine väikse- ja keskmise suurusega ettevõttes

EASi Teemaõhtu. Lean Startup arendusmetoodika kasutamine väikse- ja keskmise suurusega ettevõttes